Verksamheten

Vi försöker ha en blandad verksamhet:

  • Kyrkogårdsvandring, Anbytarträff, Föreläsning, Utflykter och någon kurs emellanåt, Berättarträff, m.m. Deltagande på lokala mässor.
  • Forskarservice på våra tre huvudbibliotek – Vara, Grästorp och Nossebro. Till dessa är alla intresserade välkomna, både nybörjare och gamla forskare som vill ha hjälp att gå vidare.
  • Arrangemang på Släktforskningens Dag.
  • Projekt: Utgivande på CD av de släktpärmar som sammanställts av Sven Mellberg, Flo,
  • Projekt: Flo-projektet – en rekonstruktion av Flo pastorats brunna kyrkoböcker för 1700-talet. (vilande)

 

  • Slättforskaren – föreningens lilla informationsblad som utkommer två gånger varje år.

 

  • Avslutat projekt är avfotograferingen av alla kyrkoböcker 1895-1936 i pastoraten. Fotograferingen sköttes av Arkiv Digital.
  • Projekt: Utgivande av en CD med de två böckerna Släktbok från Sandåker, Västerbitterna, samt med kompletterade släktled.
  • Vi har hjälpt också till med ”Namn åt de döda” och gravstensinventering.