Sandåkersläkten, Bitterna

DVD med Sandåkersläkten från Bitterna 

DVD:n innehåller inscanningar av  två släktböcker, samt senare framforskade släktled. Tillsammans med makar och sambor innehåller skivan över 19 000 personer.

Släktböckerna gjordes ursprungligen av Alexander Gustafsson, Vedum. Del 1 kom 1943 och del 2 1952.
Anfader för släkten är Olof Persson född omkring 1685 i Bitterna (Österbitterna) Han kom till Sandåker i Västerbitterna i början av 1700-talet.  Alexander Gustafsson var en av ättlingarna.

Ansvarig för skivan, inscanning och framtagning av de flesta uppgifterna är VGN:s förre kassör Helge Svantesson i Larv.

Pris 500 kr

Vill du köpa DVD:N eller lämna kompletterande uppgifter, kontakta då

Helge Svantesson, Larv Faleberg 3, 544 62 Larv. 0512-92492. epost helge.svantesson(att)telia.com.  http://helgesv.blogspot.se/