Sven Mellbergs släktutredningar, Flo

Digitalisering av kyrkoherde Sven Mellbergs släktutredningar, samlade i två pärmar. Släktutredningarna var en gåva till de brudpar Mellberg vigde. Mellbergs egna släkt finns också på skivan.

Ansvarig för skivan och inscanning är Helge Svantesson, Larv.

Pris 150 kr

Helge Svantesson, Larv Faleberg 3, 544 62 Larv. 0512-92492. epost helge.svantesson(att)telia.com.  http://helgesv.blogspot.se/