Länkar

Rikstäckande Släktforskarföreningar
Rötter (Sveriges släktforskarförbund)  www.genealogi.se
Genealogiska föreningen www.genealogi.net
DIS + Dis-Väst www.dis.se
Släktdata www.slaktdata.org

Svenska Genealogiska Samfundet www.genealogiska-samfundet.se/index_2.htm
Svenska Släktakademin slaktakademien.com/
Föreningen för Smedsläktsforskning smedforskning.se/
Sällskapet Vallonättlingar www.vallon.se
Judiska Släktforskarföreningen i Sverige www.judgen.se

Föreningar i Västergötland
VGF (Västgöta-Rötter) www.genealogi.se/vastergotland/

Alingsås Släktforskarförening  www.alingsasslaktforskarforening.se/
Borås Släktforskarförening   www.borasslaktforskare.se/
Falbygdens släktforskarförening  www.fsffalbygden.se/
Göteborgs regionens släktforskare  www.genealogi.se/grs/     
Götene släktforskarförening   www.genealogi.se/gotene/index.html
Habobygdens släktforskarförening hsf.habo.net
Herrljunga Släktforskare www.herrljunga-slaktforskare.se/
Hjo-Tibro Släktforskarförening  www.htsf.se/
Kinds forskarklubb www.kindsforskarklubb.se
Mariestadsbygdens släktforskare  www.mbsf.mariestad.just.nu/    
Marks Härads Släktforskarförening www.mhsf.se
Skara Släktforskarförening   www.skarasf.se/
Skövde släktforskarförening  www.skovdesff.com/
Tidaholms Genealogiska förening  www.tidaholmsgf.se/
Trollhättebygdens Släktforskare www.trollhattebygden.se/  
Töreboda Släktforskarförening www.tsff.se/
Ulricehamnsbygdens forskarklubb www.konkordia.se
Vänersborgs Släktforskare www.venersborgsslektforskare.se/

Kontaktuppgifter till följande föreningar hittas via Rötter www.genealogi.se
Ale Släktforskare
Carlsborgs Släktforskarförening
Finnerödja-Laxå Forskarklubb
Lidköpingsbygdens släktforskarförening

Lokala föreningar utom Västergötland
Släktforskare på Dahl  www.mellerudsmuseum.com/dal/
Uddevalla Släktforskare www.uaslektforskare.se/

Kyrkböcker m.m. på Internet
Arkiv Digital www.arkivdigital.se/
Digitala forskarsalen (SVAR)  sok.riksarkivet.se/
Ancestry www.ancestry.se

Arkiv
Riksarkivet www.riksarkivet.se
Landsarkivet i Göteborg  www.riksarkivet.se/default.aspx?id=2231
Krigsarkivet  www.riksarkivet.se/default.aspx?id=2227&refid=1132
Centrala Soldatregistret  www.soldatreg.se/
Dialekt-, ortsnamn- och folkminnesarkivet i Göteborg  www.sofi.se/dag

Emigration
Emigrantinstitutet / Utvandrarnas Hus, Växjö www.utvandrarnashus.se/
Emiweb  www.emiweb.eu/
Emigranternas Hus, Göteborg  emigranternashus.se/
Konkordiahuset i Hössna (Emigration mm)  www.konkordiahuset.se/

Övriga
Domböcker och Domboksforskning www.domboksforskning.se/ 
+ med Länksida med länkar till en mängd privata hemsidor som rör vårt område

Lantmäteriet (Historiska kartor) www.lantmateriet.se/
Leva på Landets huvudportal  www.levapalandet.se
Lokalhistoria från Vara-Essunga kommuner www.varaessungabygden.se/
Bengans Historiasidor wadbring.com/historia/

Lokala hembygdsföreningar
Essunga Hembygdsförening   hem.passagen.se/essunga-hembygdsforening/
Larvs hembygdsförening  www.hembygd.larv.se/
Nossebro Hembygdsförening  www.hembygd.se/index.asp?lev=5982
Tråvads hembygdsförening www.levapalandet.se/traufvad/
Vara hembygdsförening  www.varahbf.se/   
Valebergs-Ryds Hembygdsförening, Larv   Valeberg-Ryds Hembygdsförening
Västergötlands Hembygdsförbund  http://www.hembygd.se/

Särestad landsbygdsmuseum  sarestadlantbruksmuseum.lavon.nl/