Styrelsen m.m.

2018

epost: vgn.styrelse@gmail.com

Ann-Britt Dahlström    ordförande
Kungsgatan 2     467 40 Grästorp
0723-202209
annda50(att)gmail.com

Reino Löfgren v. ordförande
Lekåsa, Kvistagården 803   465 95 Nossebro
0512-410 62
evbire(att)gmail.com

Gerd Johansson  sekreterare, pressombud     
Tråvad, Kållegården 1    534 92 Tråvad
0512-140 12, 0739-986849
gerd.travad(att)gmail.com

Karl-Johan Augustsson kassör
Rosengatan 1   465 30 Nossebro
0512-513 32
karjohaug(att)gmail.com

Marianne Lund   v. sekreterare
Bitterna Vägatorp 4   534 61 Vedum
0512-450 56

Christina Lindh
Fågelvägen 4      467 40 Grästorp
0514-104 26

Ing-Britt Johansson
Stommen 1, Ryda      534 96 Vara
0512-152 60

Arne Svahn   Ersättare
Ågatan 19     467 31 Grästorp
0514-104 12

Lena Tengström   Ersättare
Sköningared 418 B   446 94 Skepplanda
 0705-723912

Kerstin Pettersson Ersättare
Granvägen 16, 534 91 Vara
0708-276101

Valberedning
Håkan Brander,
 St Levene  sammankallande
Birgitta Löfgren, Lekåsa
Kerstin Pettersson, Emtunga

Revisorer
Rune Fridén
Barbro Backlund
Hans-Åke Sjöqvist
ersättare

Har ni några idéer eller önskemål om vad vi ska göra i föreningen, så är ni välkomna att kontakta någon i styrelsen. Vi tar tacksamt emot detta.

Nya medlemmar hälsas hjärtligen välkomna. Kontakta kassören Karl-Johan Augustsson(se ovan).

Medlemsavgift för 2018 100:-  Familjemedlem 50:-

Bankgiro 5007-7460