Biblioteken

Våra tre bibliotek

Släktforska kan man göra på biblioteken i Vara, Grästorp och Nossebro. På respektive bibliotek finns på mikrokort eller mikrofilm kyrkoarkiven över alla socknar fram till ca 1895. Västgötalitteratur, några släktböcker och olika tidskrifter. Tillgång till en eller flera datorer. På Grästorps bibliotek är de bärbara. Tänk på att man på alla tre biblioteken måste boka datoerna i förväg.
Dessutom finns följande på biblioteken:

Vara: Abonnemang på  Arkiv Digital Online och Svar (Digitala forskarsalen). Ett flertal CD/DVD-skivor. Bouppteckningsregister för Barne, Laske, Viste och Skånings Härader. Bouppteckningar från Barne 1749-ca 1835 och Laske 1732-1830. Pärmar med Släktnamnsregister för Barne, Laske, Viste och Skånings härader. Vara bibliotek blev Årets Bibliotek ur släktforskarperspektiv 2005. Se här för öppettider 

Grästorp: Abonnemang på  Arkiv Digital Online och Svar (Digitala forskarsalen). Pärmar med soldater Västgötadals regemente och Västgöta regemente (pastoratets socknar + Främmestad, Bäreberg, Vänersnäs). Pärmar med Emigrantregister (pastoratet samt Främmestad och Bäreberg), Vigselsregister (Längnum 1721-1849, Tengene 1688-1881, Hyringa 1718-1830, Trökörna 1688-1830, Malma 1708-1831), Register över Västgöta kavalleri Åse o Viste härad 1685-1876. Se här för öppettider

Grästorps Museum: Mikrokort och mikrofilm med kyrkoböcker Grästorps pastorat, Jordeböcker 1699-1730 (mikrofilm).

Nossebro: (Essunga bibliotek) Abonnemang på Arkiv Digital Online,  Bouppteckningsregister för Barne Härad och Åse-Viste Härad. Mantalslängder 1628-1744. CD-skivan Emigranten., Pärmar med emigranter från kommunen. Se här för öppettider

VGN har ett eget skåp på biblioteket i Vara. Där förvaras föreningens tillhörigheter, såsom böcker, tidningar, bouppteckningar på mikrofilm, CD och DVD-skivor med Arkiv Digitals avfotograferade kyrkoböckerna. Dessa får endast läsas på biblioteket. Kontakta någon i styrelsen om lämplig tidpunkt. Böcker får lånas hem.