Årsmötet 2017

Vid årsmötet 2017 omvaldes styrelsen i sin helhet. Revisorerna omvaldes också. I valberedningen hade Astrid Strömberg avböjt omval och i hennes ställe invaldes Kerstin Pettersson. övriga omvaldes.

Efter årsmötet berättade Tore Ternell om sin år i Kina under Mao Tse-tungs tid.

Kommentarer inaktiverade.