Årsmötet 2016

VGN Släktforskare höll sitt årsmöte för 2016 i Amandas Hus, Helås. Drygt 20 medlemmar slött upp. Årsmötesförhandlingarna som leddes av Reino Löfgren, Lekåsa. Föreningens ordförande Ann-Britt Dahlström omvaldes för ett år. Omvaldes gjorde också ledamöterna Reino Löfgren, Lekåsa och Christina Lindh, Grästorp. Nyval gjordes på Roland Öhrn, Kvänum, då Lisbeth Dufberg, Öttum hade avböjt omval. Alla valdes på två år. Som ersättare på två år omvaldes Lena Tengström, Tengene och nyvaldes Ing-Britt Johansson, Helås. Bengt Fåglefelt, Vara, avböjde omval som ersättare. Till revisorer omvaldes Barbro Backlund och Rune Fredén, med Hans-Åke Sjöqvist som ersättare. Astrid Strömberg och Birgitta Löfgren omvaldes till valberedningen. Håkan Brander nyvaldes då Bengt Andersson avböjt återval.

Efter årsmötesförhandlingarna avtackades Bengt Fåglefelt och Bengt Andersson med var sin bok. Lisbeth Dufberg avtackas vid ett senare tillfälle.

Efter kaffet berättade Bengt Fåglefelt om Vara hembygdsförenings bok ” Samfärdsel i Vara 1866-1970” och Håkan Brander berättade lite från bygden.

Vid det konstituerande styrelsemötet omvaldes som vice ordförande blev Reino Löfgren, Lekåsa, kassör  Karl-Johan Augustsson, Nossebro, sekreterare Gerd Johansson, Tråvad och vice sekreterare Marianne Lund, Bitterna.

Kommentarer inaktiverade.