Välkommen till VGN Släktforskare

VGN har bytt portal och adress för sin hemsida. Den hittas nu på vgnslaktforskare.se 

 

Denna gamla försvinner siste april

 

 

 

Medlemsavgift för 2018 100:-  Familjemedlem 50:-
Bankgiro 5007-7460

epost: vgn.styrelse@gmail.com