Vårt arkiv

I föreningslokalen finns bland annat 

 • Herbert Johansson, Mellomgården Längjums klippböcker 1950 – 2002
 • Emy Mellegård  klippböcker
 • En mängd fotografier från äldre tider och även en del nyare
 • Två album med skolfotografier
 • Album med foton från några av Hemvändardagarna
 • Gunnar Sundbergs diabildssamling
 • Böcker av olika slag
 • Pärmar med arbetsmaterialet till våra två utgivna böcker
 • Pärmar med arbetsmaterial till gårds och torpinventeringen, där mer uppgifter finns än det som kom med i boken.
 • Äldre kartor
 • Arkivmappar med diverse dokument, urklipp mm från äldre tid och framåt.
 • Dokumentation över en del av Tråvads föreningar och företag
 • Uppteckningar från Tråvad gjorda av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg
 • Med mera