Sevärdheter och besöksmål

Tråvads badplats med den gamla järnvägsbron
Kålles Rekordmagasin
Tomternas Park- fin skogsdunge med små stigar – och med
Tråvads fornminnesstuga
Bondgårdsmuseet
Stora Hovs numera försvunna slott
Bjärtorps golfbana
Domarring i Skogsbo
Ottos backe (gravhögar)
Sten med älvgropar
Tråvads kyrka
Milstenar vid Gammaltråvad och Skogsbo
Tråvadsbro med stenbro och gammal kvarnmiljö
Järnvägsbanken för promenader mot Stora Hov gamla anhalt

Längjums kyrka
Vässby ödekyrkogård
Backavallen – stort naturområde
Grimshögen och med flera Gravhögar i Längjum