Föreningar

Lista över föreningar i Tråvad och Längjum
(med reservation att någon/några saknas)

Tråvads Bouleklubb
Tråvadortens Pensionärsförening
Tråvads Föreningshus
Tråvads Hembygdsförening
Tråvads Hundteam
Tråvads IF
Tråvads Väg- och Intresseförening
Tråvads Rödakorskrets
Föräldraföreningen vid Tråvads skola

Längjums Gymnastikförening
Längjums Bygdegårdsförening
Längjums Rödakorskrets

Larv Längjum Fiber