Styrelsen mm

Epost: Travad.hbf@gmail.com

Adresslista styrelsen Tråvads hembygdsförening 2019

Ordf
Lennart Andersson  Gammaltråvad 5, 534 92 Tråvad            0512-20469

Sekr
Gerd Johansson     Kållegården 1, 534 92 Tråvad                 0512-14012
gerd.travad(att)gmail.com

Kassör
Leif Janson        Centralgatan 6, 534 92 Tråvad                     0512-20150

V ordf
Gunnar Eriksson      Brotorps kvarn 1, 534 92 Tråvad         0512-20488   

Carl-Owe Johansson     Kållegården 1, 534 92 Tråvad              0512-14012
Anders Bengtsson    Köpmansgatan 28, 534 92 Tråvad          0512-20555
Lars Jonsson


Ersättare

Bengt Magnusson
Sven-Erik Karlsson

Bankgiro     5212-2504
Medlemsavgiften 70 kr/år eller 300 kr/5år.