Välkommen till vår hemsida

Tråvad är en liten socken, mitt på Vara-slätten. Socknen består av en landsbygdsdel och ett  mindre samhälle. Samhället börjades byggas upp vid sekelskiftet 1900, då den smalspåriga järnvägen mellan Skara och Göteborg drogs fram. Det blev ett blomstrande samhälle med affärer, företag, hantverkare, skola och ett rikt kultur och föreningsliv. Landsbygdsdelen består till största del av jordbruksenheter. Ån Lidan rinner igenom hela socknen och har betytt mycket. Det finns tre broar (tidigare fyra), en gammal järnvägsbro, tre bevarade kvarnar(varav en fortfarande är i bruk) och en livligt frekventerad badplats. Tidigare har det funnits fler kvarnar, ett sågverk, benstamp och textilindustri invid ån. Även Väg 47 går igenom socknen. Den nuvarande vägen är en efterföljare till en av det medeltida Västergötlands viktigaste vägar. Det första bron byggdes redan under 1100-talet, troligen vid Gammaltråvad. Bron byggdes på initiativ av Skarabiskopen Bengt den gode.

Stöd vår förening – bli medlem
Bankgiro    
5212-2504
Medlemsavgiften 70 kr/år eller 300 kr/5år.

epost: travad.hbf@gmail.com