Styrelsen

Styrelsen består av följande medlemmar:

Ordförande: Jan-Gunnar Theodorsson
Vice ordförande: Rune Gustavsson
Sekreterare: Russel Wedenhall
Kassör: Sofia Andersson
Ledamöter: Marita Wilhelmsson, Tomas Svensson,
Ola Nolåker, Jerry Larsson, Monica Larsson