Historik

Sparlösa-Slädene Bygdegård ligger 1 km från Sparlösa mot Slädene.

Tanken på en bygdegård gjorde sig starkt påmind i början på 30-talet då en rad föreningar kom till. Men det fanns ingen som vågade föra en så stor fråga vidare. Först 1955 gjordes slag i saken.
Den 4 juli 1960 sattes spaden i jorden för en bygdegård som invigdes 28 maj 1961 på självaste Mors dag.
Bygdegården invigdes av konsulent Harry Jansson från Bygdegårdarnas Riksförbund.

Beträffande platsen ville en del ha bygdegården i Ulfstorp, andra i Slädene. Resultatet blev någonstans mitt emellan. Man stannade för en skogsdunge, en avskild plats för att inte störa men ändå centralt för olika delar av det område bygdegården skulle betjäna. Gustav Andersson i Halvegården skänkte tomten.

Några av initiativtagarna till bygget var en mängd personer som hette Larsson, Ester Larsson, Karin Larsson, Maj-Britt Larsson, Arne Larsson i Sven Larsgården, Axel Andersson i Björsgården samt dåvarande ordföranden för föreningen Gustav Larsson i Peru