Historik

Mitt i Slädene ligger marknadsbacken. Där vet man att det funnits bofasta för ca 3500-4000 år sedan.
Den första gången Slädene omnämns i skrift är 1298 och 1299 då Biskop Brynolf I var biskop i stiftet och ägde Slädene gård och delar av byn.

Slädenes befolkning:
Slädenes befolkning har varierat under århundradena. År 1750 var befolkningen142 personer. Under 1800-talet ökade antalet kraftigt upp till 250-300, för att idag ligga på 68 bofasta och därtill ett antal sommarstugeägare.

Slädenes areal.
Slädene har en areal på totalt ca 2090 tunnland
. Den odlade andelen var år 1770 ca 12,5% och idag är det ca 50%.

Marknadsbacken:
Denna allmänning som även idag ägs av hemmansägarna i Slädene har varit en naturlig samlingsplats sen mannaminne. Efter jordbruksreformen som genomfördes (1850-talet) så var det stora auktioner som till och med var inskrivna i almanackorna. (En på hösten och en på våren). Efter det att boskap försvann från auktionerna så har det förekommit auktioner på marknadsbacken ända fram till 1980 talet.

Bronsåldergraven:
På den upphöjda delen av marknadsbacken finns en bronsåldersgrav. Man kan lätt se stensättningen som visar var den finns. Att bygden har varit bebodd vid sen bronsålder och tidig järnålder kan man förstå på grund av bronsåldersgraven samt fornminnen främst brandgropar som har hittats.

Runstenen:
Runstenen som finns vid Slädene kyrka och som är från 1100-talet har inskriften: Rannvig gjorde detta minnesmärke efter Svennung, sin make.
Stenen är lite märklig då namnet Rannvig inte förekommer på någon annan sten i Sverige men är vanlig på Island. Man vet heller inte säkert om den härrör sig från en kristen tid.

Slädeneglaset:Vid gränsen mellan Levene-Sparlösa-Slädene vid Skårs hällskista med offersten finns en grusgrop. Där hittades år 1876 en glasskål tillsammans med ett större laggkärl med bronsband. Detta dateras till 400-talet e.f. Kristus, romersk järnålder. Laggkärl introducerades i Norden vid denna tiden och var det gemensamma blandningskärlet för festdryck. Drycken  dracks i det romerska glaset av någon lokal hövding

Slädene gamla kyrka:
Innan vår nuvarande kyrka byggdes fanns det en kyrka med samma utseende som vår nuvarande. Den uppfördes troligtvis på 1200-talet då Biskop Brynolf I var biskop och ägde Slädene gård, för man tror att en socken av Slädenes storlek inte var utan kyrka. Kyrkan revs 1848.

Slädenes nuvarande kyrka:
Slädeneborna saknade sin kyrka och initiativet till att vår nuvarande kyrka blev byggd togs av Missionär Ingegärd Ehn som efter en tid i Rhodesia kom hem och väckte tanken på en kyrka i Slädene. En av dem som var drivande för att fullfölja verket var Anders Dalgren som bland annat skänkte marken där kyrkan skulle byggas och såg till att Slädene kyrka kunde invigas 26 augusti 1924.

Slädene kyrkklockor:
Folksägner spinner gärna kring kyrkklockor. Det som berättas om Slädenes kyrkklocka är att denna kyrkklocka blev tagen i Täng av danskarna på deras framfart där.
Slädenebönderna smög sig fram och tog kyrkklockan då danskarna var ute på andra plundringståg. De gömde den och tog fram den när danskarna hade försvunnit.