Byalaget

Slädene finns ett byalag som är en intresseförening för Slädene socken. Slädene byalag skall, som det står i stadgarna, verka för bygdens bästa och främja gemenskapen och hålla bygden levande.Kil på våren
Medlemskap har alla mantalsskrivna samt fastighetsägare i Slädene socken.

 


Några exempel på vad byalaget arrangerar:

Grillfest på marknadsbacken i början av juli.

Glöggfest  vid Skogshall innan jul.

Julgran som reses på marknadsbacken och tänds 1:a advent.

Tipspromenader vår och höst.

Kulturvandringar i bygden.

Bistår / bjuder kyrkobesökare på kaffe med dopp vid högtider,

Slädene byalag har tagit på sig att göra allmänningen vid marknadsbacken till en naturbetesmark. Detta för att rädda den flora och fauna som nu finns där.
Stängsel runt allmänningen har satts upp av byalaget. Får betar hela sommaren i denna hage.

Byalaget har utarbetat en bygdeplan och har planer på att skriva en Sockenbok.

Byalagets styrelse består av:
Jörgen Ehn – ordförande
Russel Wedenhall – sekreterare
Johanna Wahlström – kassör,
Ledamöter: Ingegerd Åkesson, Peter Johansson, Björn Dalgren, Ann Charlott Nykvist, Eric Dalgren