Aktiviteter

Slädene Kyrka
Måndag 24 december kl 23.30 Julnattsgudstjänst

Vitsippor2

Hemlig resa 2016 till Mäjens Glass

Glassutflykt 2016