Det finns så mycket intressant i Vara att vi delat upp det efter områden:

Södra

Norra

Östra

Västra

Mellersta