Bygdeföreningarna i Vara kommun hade följande målsättning med Leaderprojektet Leva på landet:

  • Utveckla en gemensam portalsida för bygdegrupperna
  • Målgruppen är boende i kommunen som vill veta mer om sitt närområde och nyinflyttade som är nyfikna på livet på landet i Vara kommun.
  • Förhoppning att locka människor att bosätta sig på landet i kommunen.
  • Utveckla mottagandet av nyinflyttade

Projektägare: Vara kommun

Projektet avslutades 20120831 och portalen lever nu vidare på ideell basis.

Leva på landets Nyhetsbrev.

Vad hände under projektet >>>