I Mellersta delen av Vara kommun ingår även orten Vara. Här finns även Long som kan visa upp en kyrkby med historia. Lidan ringlar fram och det finns en härlig badplats vid Dönstorp.

Här breder Varaslätten ut sig och ett aktivt föreningsliv utgör en levande landsbygd Skarstad, Hällum och Önum är också härliga platser att bo på och besöka.

Bilder från bygden

skarstad gravsten1639v1

Sök på sidan

Bilder