Bli medlem

Vi är glada om Du också vill bli medlem!

Lättast är om Du sätter in medlemsavgiften på Bankgiro 436-3503

Medlemsavgift för 2018 är 100  kr/person .Glöm inte att skriva ditt namn och adress på inbetalningskortet/på nätet!