Kvänumsbygden 1961-2004

Under åren mellan 1961 och 2004 gav föreningen ut en tidskrift Kvänumsbygden.
I dessa böcker finns mycket information. Skrifterna finns samlade i föreningens arkiv, Biblioteket i Vara samt Folklivsarkivet i Lidlöping.