Vad finns kvar?

Det finns inte så mycket kvar av de olika anläggningarna från beredskapstiden.
Av flygfältet kan man inte se något. På nedanstående karta är kvarvarande objekt utritade. Bilder på de olika objekten finns längre ner på sidan.

 Det som är bäst bevarat är tornet i Oltorpsskogen. Om man går längs motionsslingan så passerar man tornet.

 

 Tornen var ständigt bemannade under kriget. Man siktade såväl tyska som engelska plan på väg till Norge. Högst upp är det en utvändig trappa.

 

  

 

 

 

 

 

De två hangarerna som finns kvar används som lager för lantbruket på Badene egendom

 

 

 

 Det tidigare beredskapsköket används som snickarverkstad.

 

 

  

 

 

De tidigare värnen där flygplanen stod gömda är numera överväxta . Några få kan man fortfarande se konturerna av. Man kan se jordvallarna men de är numera skogsbevuxna och delvis raserade.