När kriget kom..

Byggnation av flyghangar

Det var på hösten 1939 som oroligheterna började i Europa. 1 september gick tyskarna in och anföll Polen och 3 september förklarade England och Frankrike krig mot Tyskland. 30 november anföll Sovjet Finland. Vid det laget stod det klart  – ett fruktansvärt krig i Europa var ett faktum.

Då beslöt svenska försvaret att bygga ersättningflygfält för Såtenäs och Karlsborg vid Hovby, Synnerby, Jonstorp i Öttum och Badene i Kvänum. Flygfältet ”F5” var huvudsakligen beläget på nuvarande Badene egendom och Kungsgården. Vägar anlades till Badenetorp vid kanten av Oltorpsskogen där själva förläggningen låg. Utefter skogskanten låg tolv stycken flygplansvärn placerade , skyddade av omgivande jordvallar. Flygplanen kamouflerades med vass och grenar. Vid flygfältet fanns 3 st förläggningsbaracker och 1 köksbarack  samt 3 flygplanshangarer. I dagsläget finns två av hangarerna kvar och de utnyttjas i dagsläget som halmlager till svinproduktionen på Badene egendom.

Det var mycket arbete med att ställa iordning flygfälten. Entreprenadfirman Svensk Väg stod för det mesta av arbetet.

På Badenetorp fanns 1 st expeditionsbarack, 3 st förläggningsbaracker, samt 1 förråds- och  1 köksbarack. Den sistnämnda finns kvar men har under de senaste årtiondena använts som snickarstuga.

 

 

 

 

 

 

Det var totalt mellan 400 och 500 man som förlades i Kvänum. Förutom att de placerades i baracker 13 st  så ordnades förläggningar i Kyrkskolan, Godtemplarlokalen, Missionskyrkan och Åkes lokal eller som den kallades i folkmun ”Satans tempel” . Visst intrång gjordes även hos lokalbefolkningen då många fick upplåta rum till militären. En del officerare bodde på Stora Hotellet.

Militären stannade kvar i Kvänum i fem år.