Anna Wedners – Geografi

Anna Wedner var lärare i Kvänum i början av 1900-talet. Eftersom det var brist på läromedel författade hon själv ett texthäfte ” Fria studier i Geografi – Kvänums socken”. Det är inte bara geografi som fröken Wedner skriver om. Här får vi också veta en del om hur gårdarna såg ut, hur åldringsvården bedrevs samt  att man vid ett lyckat kräftfiske i Prästgårdsbäcken kunde få 30- 40 tjog kräftor på några timmar!

Hela texthäftet kommer inom kort att finnas inscannat här.