Fornstugorna

 

Dagsverkstugan

Dagsverksstugan är från Härlingstorp och flyttades till Oltorp 1935.

 

 

 

 

 

Emma Svans stuga

Senare har även en mindre stuga Emma Svans stuga placerats i Oltorp. Denna stuga är från 1700-talet.

Vi byter tak på stugan. Se bilder från arbetet här!

 

 

 

Gårdssmedja

 

 

En gårdssmedja från slutet av 1800-talet har också flyttats hit. Denna är i full funktion.