På den vidsträckta slätten mitt i Västergötland ligger Vara kommun, med elva samhällen i gammal kulturbygd. Cirka 16 000 människor bor i vår drygt 700 kvadratkilometer stora kommun. Hälften är bosatta i någon av de nio tätorterna, hälften bor på ren landsbygd.

I Vara kommun finns småstadens och landsbygdens lugn blandat med kulturinslag i form av både teater, musik, dans, konst och idrott. Samtidigt har du nära till naturen. Att kunna gå i skog och mark, plocka blommor, bär eller svamp, lyssna till fågelsång och vindens sus i träden — det är en lisa för kropp och själ. På den vida slätten kan vi se solnedgången — nästan som vid havet.

Här springer vi inte omkull varandra på gatorna och många av dem du möter känner du igen. Men trots lugnet finns här massor att göra, här i småstaden med storstadens kulturutbud.

 Se vidare bostadsinformation på www.vara.se